Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş 4. Basımdan Çeviri

ISBN: 9789750407550
Sayfa Sayısı : 528
Dili : Türkçe
Basım Yılı : Mart 2017
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
145,00 TL (Kazancınız % 20)
116,00 TL
Bu kitabın dijital kopyasını 38 TL'ye kiralayın, %74 tasarruf edin! Şimdi Kirala!

İlk baskısı 20 yılı aşkın bir süre önce yapılan Mühendislikte Sonlu Elemanlara Giriş kitabı İspanyolca, Çince, Korece ve Yunancadan sonra dilimize kazandırılarak önemli bir boşluğu dolduracaktır. 

Tüm dünyada gerek öğretim üyeleri gerekse öğrenci ve uygulamacı mühendislerin olumlu tepkileriyle karşılanan  kitap, otuz yıl boyunca  yazarların verdikleri derslere katılan öğrencilerin geri dönüşlerinden de yararlanılarak geliştirilmiştir. 

Kitabın temel felsefesi kuramın yalın bir sunumu, problem modellemede bakış açıları ve bilgisayar programlarına uygulamayı sağlamaktır.

 

Kendine Özgü Özellikler

Kitap boyunca entegre olmuş  300'den fazla çizim

Her  bölümde problem formülasyonu ve modellemesinin üzerinde durulması

Kavramların geliştirilmesini içeren problemler

Pratik örnekler ve problemler

Kuramın bilgisayar programlarında uygulanması-kaynak kodu sağlanmıştır

Ön işlem  ve işlem sonrası kavramları sunulmuş ve uygulanmıştır

 

Dördüncü Basımdaki Yenilikler

Üst üste konulabilirlik ilkesine giriş

Simetri ve ters simetrinin ele alınışı

İlave  örnekler ve alıştırma  problemleri

Yama Testi

Kirişler ve Çerçeveler bölümünün Kafesler bölümünün ardına taşınması

Gözden geçirilmiş Excel VB programları

IE, Firefox, Google, Chrome veya Safari gibi web tarayıcılarında koşturulmak üzere JAVASCRIPT 'te programlar

Kaynak koduyla birlikte çalıştırılabilir grafik programları 

Doğa’yı anlama ve ona hükmetme insanlığın ilk günlerinden beri süregelen bir uğraş olmuştur. Günümüzde fiziksel olayları anlamaya yönelik çabaların ilk adımı olayın bir matematiksel modelinin kurulmasıdır. Bu model genellikle sınır koşulları ile birlikte bir diferansiyel denklem şeklindedir. Bu türden bir denklem siteminin analitik olarak çözümünde çoğu durumda geometriler, yükleme durumları ve sınır koşullarını kapsayan basitleştirici kabullerin yapılması gerekmektedir. Bu yaklaşım zaman zaman çözülen problemle çözümü aranan problem arasında uyumsuzlukların oluşması nedeniyle, dikkatli olunmaması halinde, yanlış sonuçlara varılmasına yol açabilmektedir. Bu durumlarda gerçek fiziksel olayın anlaşılması ancak sayısal yöntemlerle bu denklemlerin çözümlenmesi veya gerçekçi koşullarda deney yapılmasını gerektirmektedir.

Sonlu elemanlar yöntemi dış etkiler altındaki fiziksel sistemlerin davranışını ifade eden diferansiyel denklemlere yaklaşık sayısal çözüm üretmede kullanılan bilgisayar destekli bir matematiksel yöntemdir. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak Sonlu Elemanlar Yöntemi, mühendisliğin ve bilimin hemen her alanında yaygın uygulama alanı bulmuş ve bunlara her geçen gün yenilerinin eklendiği günümüzde mühendisler ve bilim adamlarının en önemli tasarım ve analiz aracı konumuna gelmiştir. Bu yüzden piyasada yöntemi kullanan mühendisliğin ve bilimin pek çok alanına yönelik özel amaçlı bilgisayar programları yanında çok sayıda uygulama alanını kapsayan genel amaçlı pek çok ticari paket program da mevcuttur.

Kitap, elemanlar yönteminin üzerine inşa edildiği ana ilkelerin, temel işlem adımları ve eleman davranışlarının iyi anlaşılmasının kendi programını yazanlar açısından olduğu kadar hazır bir programı kullananlar açısından da yöntemin doğru kullanılmasına yardımcı olacağı düşüncesidir. Kitap konuya giriş niteliğinde olup lisans veya yüksek lisansa giriş seviyesindeki öğrencilere ve yöntemi öğrenmeye çalışan mühendislere yöneliktir. Kitapta, hem yapısal analiz, gerilme analizi ve hem de ısı transferi ve akışkan akımı konuları ele alınarak formüle edilmiş ve işlenen konuyla ilgili bilgisayar programı kodları verilmiştir. Bu niteliği ile eser konuya giriş seviyesindeki kitaplar arasında özgün bir yere sahiptir.

 

İçindekiler;

 • Temel Kavramlar
 • Matris Cebri ve Gauss Elemesi
 • Bir-Boyutlu Problemler
 • Kafesler
 • Kirişler ve Çerçeveler
 • Sabit Şekil Değiştirme Üçgenleri Kullanarak İki-Boyutlu Problemler
 • Eksenel Simetrik Yükleme Etkisindeki Eksenel Simetrik Katılar
 • İki Boyutlu Eş Parametreli Elemanlar ve Sayısal İntegralleme
 • Gerilme Çözümlemesinde Üç Boyutlu Problemler
 • Skaler Alan Problemleri
 • Dinamik Değerlendirmeler
 • Ön İşleme ve İşlem Sonrası
Sayfa Sayısı : 528
Dili : Türkçe
Basım Yılı : Mart 2017
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar