Makroiktisat

ISBN: 9789750407253
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 672
Basım Yılı : Nisan 2016
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
150,00 TL (Kazancınız % 20)
120,00 TL
Bu kitabın dijital kopyasını 54 TL'ye kiralayın, %64 tasarruf edin! Şimdi Kirala!

Makroiktisat, on iki basım yapmış, hem öğrenciye hem de eğitmene daimi bir saygıyla yazılan, birçok dile çevrilip birçok ülkede kullanılmakta olan, alanında çok önemli bir ders kitabı. Alışılagelmiş olandan daha çok güncel çalışma kullanılarak hazırlanmış olan kitap, öğrencilere çeşitli konularda daha derin araştırma için bir başlangıç noktası, hocalara da konuları daha ayrıntılı bir şekilde vurgulamada esneklik sağlıyor. Kitabın başından sonuna kadar, güncellenmiş veriler sunularak ana eğilimler ve bu eğilimlerin geleneksel makroiktisat modelleriyle nasıl açıklanabileceğine dair bütün tartışmalar örneklerle ortaya konuyor.

Basit açıklamalar yapılarak, tekniklerin tersine kavramlar vurgulanarak ve öğrencilerin konuyla olan bağlantısını kurmaları için zor materyal daha geniş bir çerçeveye oturtularak kitabın daha kolay anlaşılması sağlanıyor. Ayrıca gerçek verilerin kullanıldığı sayısız örnek yardımıyla ampirik verilerin makroiktisat kuramını nasıl açıklayıp test edebileceği gözler önüne seriliyor. On ikinci basımda ayırıcı özellikler ve önemli değişiklikler şöyle belirtilebilir:

       • ABD ve Avrupa’da doğrudan doğruya kamu borcuna odaklanan, Ulusal Borçla ilgili yeni bir bölüm.

       •  Üzerinde tekrar çalışılmış bölümler: Her başlığın daha ayrıntılı bir sunumuna olanak sağlaması amacıyla işsizlik ve enflasyon            şimdi iki ayrı bölüm halinde kaleme alınmıştır. Buna ek olarak, daha açık ve daha kapsayıcı bir değerlendirme yapmak                    amacıyla resesyon ve depresyon ile enflasyon ve hiperenflasyon iki ayrı bölüm olarak düzenlenmiştir.

       •  Tarih Konuşuyor ve Daha Fazla Ne Biliyoruz? Kutuları, her bölümde kapsanan kavramları daha da geliştirmek amacıyla                   bağlantılı veri ve bilgilere dikkat çekmektedir.

 • Makroiktisat, model temelli bir makroiktisadi çözümleme yaklaşımı benimsemekte ve çeşitli modellerin, öğrencilere güncel iktisadi olayları iktisadi bir referans sistemi çerçevesinde çözümleme yeteneği kazandırma amacıyla nasıl bağlantılı olduklarını göstermektedir.

      •  Uluslararası bakış açısına odaklanmak, öğrencilerin yabancı ekonomileri kendi ekonomileriyle ilişkilendiren önemli bağlantıları           anlamalarına yardımcı olmaktadır.  

 

İçindekiler;

 • Milli Gelir Muhasebesi
 • Büyüme ve Birikim
 • Büyüme ve Politika
 • Toplam Arz ve Talep
 • Toplam Arz ve Phillips Eğrisi
 • İşsizlik
 • Enflasyon
 • Politikaya Ön Bakış
 • Gelir ve Harcama
 • Para, Faiz ve Gelir: IS–LM Modeli
 • Para ve Maliye Politikaları
 • Uluslararası Bağlantılar
 • Tüketim ve Tasarruf
 • Yatırım Harcamaları
 • Para Talebi
 • Fed, Para ve Kredi
 • Politika
 • Finansal Piyasalar ve Varlık Fiyatları
 • Ulusal Borç
 • Resesyon ve Depresyon
 • Enflasyon ve Hiperenflasyon
 • Uluslararası Ayarlanma ve KarşılıklıBağımlılık
 • İleri Konular
 • Terimler Sözlüğü 
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 672
Basım Yılı : Nisan 2016
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar