Ekonominin Temelleri Kısaltılmış 2.Basımdan Çeviri

ISBN: 9789750407635
Sayfa Sayısı : 748
Dili : Türkçe
Basım Yılı : Ekim 2017
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
275,00 TL (Kazancınız % 20)
220,00 TL
Bu kitabın dijital kopyasını 75,25 TL'ye kiralayın, %73 tasarruf edin! Şimdi Kirala!

Değişken ekonomimize açılan bir pencere

Robert H. Frank ve Ben S. Bernanke’nin hazırladığı Ekonominin Temelleri, Kısaltılmış Baskı öğrencilere güncel iktisadi sorunları gözlemleyip inceleyebilecekleri detayları ortadan kaldıran ve Yedi Temel İlke’ye odaklanan bir bakış açısı sağlamaktadır.

 • Kıtlık: Bir malın daha fazlasına sahip olmak genellikle bir başka malın daha azına sahip olmak anlamına gelir. 
 • Fayda–Maliyet Analizi: Marjinal fayda en azından marjinal maliyete eşit olmadığı sürece herhangi bir eylemde bulunulmamalıdır. 
 • Müşevvikler Önemlidir: Fayda–maliyet analizi yapmak insanların gerçekleşen kararlarını kestirmemizi sağlar.
 • Karşılaştırmalı Üstünlük: Herkes nispeten en üretken aktivitelerine odaklanırsa en iyi duruma gelirler.
 • Artan Fırsat Maliyeti: Öncelikle fırsat maliyeti en düşük kaynaklar kullanılmalı, daha sonra fırsat maliyeti daha yüksek olan kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Denge: Dengedeki bir piyasada bireyler için yararlanılmamış herhangi bir fırsat bulunmaz, ancak sadece kolektif eylemle ulaşılabilecek her kazanç elde edilmemiş olabilir.
 • Etkinlik: Etkinlik yoluyla iktisadi pasta büyüdüğünde herkes daha büyük bir dilim alabilir.

 

İçindekiler;

 • Bir İktisatçı Gibi Düşünmek
 • Karşılaştırmalı Üstünlükler
 • Arz ve Talep
 • Talep ve Esneklik
 • Tam Rekabetçi Arz
 • Etkinlik, Değişim ve İş Başındaki Görünmez El
 • Tekel, Oligopol ve Tekelci Rekabet
 • Oyunlar ve Stratejik Davranış
 • Dışsallıklar ve Mülkiyet Hakları
 • Daha İyi Politika Seçimi İçin İktisadı Kullanmak
 • Harcamalar, Gelir ve GSYİH
 • Enflasyon ve Fiyat Seviyesi
 • Ücretler ve İşsizlik
 • İktisadi Büyüme
 • Tasarruf, Sermaye Birikimi ve Finansal Piyasalar
 • Para, Fiyatlar ve Finansal Sistem
 • Kısa Vadeli İktisadi Dalgalanmalar
 • Harcama, Üretim ve Maliye Politikası
 • Para Politikası ve Federal Reserve System
 • Toplam Talep, Toplam Arz ve İstikrar Politikas
 • Döviz Kurları, Uluslararası Ticaret ve Sermaye Hareketleri
Sayfa Sayısı : 748
Dili : Türkçe
Basım Yılı : Ekim 2017
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar