Güncel Ekonomik Sorunlar: Borç Çıkmazı

ISBN: 9789750408939
Kategoriler: Ekonomi
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 220
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Kasım 2021
75,00 TL (Kazancınız % 20)
60,00 TL
Bu kitabın dijital kopyasını 29,5 TL'ye kiralayın, %61 tasarruf edin! Şimdi Kirala!

Covid-19 salgını hemen hemen tüm ülkelerde, zaten sorun olan, borç düzeyini daha da artırdı. Salgın sürecinde Kamu Borç Stoku/GSYH kriterini askıya alan başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ekonomiler bu borcun sürdürülebilirliği konusunu tartışmaya başladı. Ancak Merkez Bankaları parasal genişleme politikaları ile menkul kıymet alımlarını artırdıkları için bir taraftan borcun parasallaşmasını sağlarken, diğer taraftan da borç çevirme sorununu ileri bir tarihe ötelemiş oluyorlar. Yine Merkez Bankalarının yüksek enflasyona karşılık “sıfır faiz politikası” tercihleri reel faizin negatif hale gelmesine; sonuçta küresel büyümenin yeniden pozitife dönmesi ile birlikte Borç Stoku/GSYH oranının da düşmesine neden oluyor.

Bu çalışmaya değerli akademisyen ve araştırmacılar katkıda bulundu. Borç sorununun küresel ve Türkiye açısından ele alındığı çalışmada olması gerekenlerin de altı çizildi. Konuyla ilgilenen her kesime yönelen çalışmanın okuyanlara yararlı olması dileğiyle....

İçindekiler;

 

  • Düyun-u Umumiye’den Modern Borç Yönetimine: Devlet Borcunun Kısa Tarihi
  • Gelişmiş Ekonomilerde Borç Krizi Örnekleri...
  • Borçlanma-Dış Politika İlişkisinde IMF ve ABD
  • Artan Küresel Özel Sektör Borçluluğu Üzerine Notlar
  • Borç, Köle Olmanın Başlangıcıdır
  • Dış Borç ve Belirleyicileri Türkiye Örneği (1989-2020)
  • Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Sıkışma ve Artan  Borçlanma Sorunu
  • Sendikasyon Kredileri
  • Yerel Yönetimlerin Borçlanma Yöntemlerinden Biri Olarak  Tahvil İhracı
  • Geçmiş Ezberleri Rafa Kaldıralım...
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 220
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Kasım 2021