Taşınım Olayları Ortak Yaklaşım 1.Cilt

ISBN: 9789750405389
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 450
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Kasım 2009
60,00 TL (Kazancınız % 20)
48,00 TL

Bu kitap Taşınım Olaylarının  temel kavramlarını ortak ve bütünleştirici bir tarzda ele almaktadır ve ısı, kütle ve momentum transferleri arasındaki  benzerlikleri  kullanarak  Taşınım Olaylarına ait daha  karmaşık kavramları açıklamaktadır. Kitap üç ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm Taşınım Olaylarındaki temel kavramları, ikinci bölüm  daha ayrıntılı uygulamaları kapsamaktadır. Taşınım özellikleri ise üçüncü bölüm de verilmiştir.  Üç taşınım olayı -ısı, kütle ve momentum transferi– ayrıntılı bir şekilde ve birbirleriyle ilişkilendirilerek incelenmiştir. Viskozite, termal iletkenlik ve kütle difüzyon katsayısı gibi taşınım özellikleri kitabın başında anlaşılır ve basit bir şekilde tanımlanmış ve kitabın daha sonraki kısımlarında ayrıntılı  uygulamaları gösterilmiştir, bu  kavramların ileri düzeyde tartışılmasına ve  viskozite kanununa uymayan önemli maddelerin Taşınım Olayları açısından incelenmesine birer bölüm ayrılmıştır.  Isı Transferi, bu kitapta  Taşınım Olaylarının anlaşılmasında bir temel olarak ele alınmış ve ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kütle transferi ise ısı ve momentum transferi ile benzerlikleri kullanılarak açıklanmıştır.

Kitap kimya mühendisleri için gerekli olan akışkanlar mekaniğine ait bütün temel kavram ve uygulamaları ele almıştır. Bu kavramlar Newton viskozite kanunu ile başlayarak, laminer ve türbülent akış, akışkan statiği, sınır tabakaları, daldırılmış cisimleri geçen akış, boru sistemlerinin ve ısı değiştiricilerin tasarımı ve karıştırma şeklinde ele alınmıştır. Bu kitap, modern karıştırıcı tasarımı ve ölçek büyütme kavramlarını ayrıntılı bir şekilde ele alan tek kitaptır. Türbülans akış ile ilgili bölüm yalnızca klasik yaklaşımları sunmakla kalmaz, aynı zamanda geçiş ve eş evreli yapılar hakkında da en yeni kavramları ele alır. Kitapta akışkanlaştırma da ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kitapta bilgisayar programları ve sayısal yöntemler özellikle örnek problemlerin çözümünde geniş ölçüde kullanılmıştır.

Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 450
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Kasım 2009
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar