Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş 3.Basım

ISBN: 9789750408854
Kategoriler: Genel
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 256
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Ekim 2021
42,00 TL (Kazancınız % 35)
27,30 TL

Sanat eserleri, insanlar için, insanlar tarafından yaratılmaktadır. İnsanın bir üretimidir ve insanlar için oluşturulmaktadır. Sanatın oluşturulması ise, esas olarak sanatçının, kendisini ifade etme ihtiyacından kaynaklanır. İzleyiciler de, eserde bulunan büyünün, ondaki ölümsüzlüğün, güzelliğin etkisi ile ona yaklaşmaktadırlar. Bu büyü bilinen değil duyulan ve hissedilendir. Sanatçılar içinde yaşadıkları toplumun ve yaşadıkları çağın akımlarına, durumlarına yeni soluklar getirme amacı ile eserlerini oluşturmuşlar ve oluşturmaya da devam etmektedirler. Onların yaşam ve güzellik anlayışlarının biçimlendiği eserler, izleyicilerin de dünyalarında uçuşan yıldızlar olacaktır. Bu yıldızların ışıltıları birbirlerinden doğal olarak farklı olacaktır. Ancak her birinin saçtığı ışık, insan tarafından oluşturulmuştur, insan için vardır ve insanlık için gereklidir. Bu çaba sürmelidir ve sürecektir.

Mağara döneminde yaşayan insanların içlerinde hissettikleri dürtü ile duvarlara çizdikleri ilk çizgiler sanat eseri sayılmasalar bile çok anlamlı yaratımlardır. Bu ilk çizimler üzerine eklenenler ile hiç kuşkusuz modern yaşamın birçok yaratısına kavuşulduğu düşünülebilir. Yaratımın bir anlamda ilk noktasıdır bu tür çabalar.

Duyarlı ilk insanın çabası ile başlayarak gelişen çalışmalardan kök alan ve insanlıkla sürecek olan sanat çalışmalarını anlamak için, hangi düşüncelerden kaynaklanarak geliştiğinin bilinmesi yararlıdır.

 

İçindekiler

 

Bölüm 1                                                                                

Sanat Nedir?

Güzel Sanatların Sınıflandırılması ve Türleri

Sanat ve Sanatçı

Sanat Eseri

Sanatın Doğuşu

Sanatın Kaynağı

Sanatın Amacı ve İşlevi

Sanatın Özü ve Gereği

 

Bölüm 2

Sanat ve Doğa İlişkisi                                                           

Sanat ve Toplum İlişkisi                                                        

Sanatta Ulusallık ve Evrensellik                                           

 

Bölüm 3

Sanat ve Bilim                                                                       

Endüstri ve Modern Sanat                                                    

Sanat ve Teknik                                                                    

Sanat ve Kültür                                                                     

Sanat ve Ahlak                                                                     

Sanat ve Güzellik                                                                  

Sanat ve Özgürlük                                                                

Sanata Yaklaşım (Sanat Eleştirisi)                                       

 

Bölüm 4

Sanat Tarihi                                                                          

İlkel Toplumlardan Başlayarak Sanatın Geçirdiği Evreler   

19. Yüzyıl Sonrası Sanat Akımları                                       

Günümüzde Sanat Anlayışı                                                  

Naif Sanat                                                                             

 

Bölüm 5

Sanatta Öz ve Biçim İlişkisi                                                  

Sanatta Gerçek ve Taklit                                                      

İfade ve Üslup                                                                       

 

Bölüm 6

Resim Sanatına İlişkin                                                          

Çizgisel ve Gölgesel                                                             

Düzlem ve Derinlik Sorunu                                                   

Kapalı Form ve Açık Form (Tektonik-Atektonik)                  

Çokluk ve Birlik (Çoklu Birlik ve Bölünmez Birlik)                

Belirlilik ve Belirsizlik                                                             

 

Bölüm 7

Müzik Sanatının Tarihi ve Gelişim Basamakları      

 

Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 256
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Ekim 2021