Etnik ve Dinsel Azınlıklar Tarih, Teori, Hukuk, Türkiye

ISBN: 9789750407871
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 496
İlk Basım Yılı : 2018-03
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
385,00 TL (Kazancınız % 30)
269,50 TL
Bu kitabın dijital kopyasını 154 TL'ye kiralayın, %60 tasarruf edin! Şimdi Kirala!

1969’dan beri milliyetçilikle, 1974’ten beri de azınlıklar konusuyla uğraşan Profesör Baskın Oran bu geniş çalışmasında, ilkin, azınlık kavramının tarihçesini geçmişten günümüze bir belgesel film gibi anlatıyor. Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, AGİT, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerin bu dikenli konuya yaklaşımlarını antlaşmalar, sözleşmeler, bildirgeler ışığında ortaya koyuyor. Ardından, kavramın tarihine, teorisine, hukukuna, dünya ve Türkiye uygulamalarına birer birer değiniyor. Konu üzerindeki bütün tartışmaları asimilasyon, etnik temizlik, self determinasyon gibi uygulamalı kavramlarla veriyor.

“Azınlık hakları” denildiğinde yanlış bir anlayışla sadece Gayrimüslim haklarının kastedildiği Türkiye tecrübesini alışılmış Ermeniler, Museviler/Yahudiler, Rumlar, Süryaniler gibi Gayrimüslimler açısından ele almakla kalmıyor bu kitap. Bunun yanı sıra uluslararası standartları uygulayarak, Alevilerin ve Kürtlerin haklarını Türkiye mevzuat ve içtihadını didiklemek suretiyle inceliyor. Kimlik politikaları, nefret söylemi ve ayrımcılık gibi konularda yapılan hukuki düzenlemeleri ve uygulamaları örnek olaylarla anlatıyor. Daha sonra, Türkiye’nin Avrupa Birliği eşiğinde gerçekleştirdiği reformların neler olduğunu ve 2016 OHAL döneminde bunların nasıl büyük kırılmalara uğratıldığını karşılaştırmalı yöntemle gözler önüne seriyor.

Uluslararası standartlara fazla aşina olmayan Türkiye’de azınlık konusunu tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve hukuk alanlarında disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan bu çalışma bir ders kitabı niteliği taşımakla kalmıyor. İç ve dış politika üzerine fikir yürüten her okurun rahatça yararlanabileceği, geçmişi ve bugünü aydınlatan bir eser olarak da literatürde yerini alacak.

 

İçindekiler;

  • Dünyada Azınlık Kavramının Tarihçesi
  • 20. Yüzyıldan Günümüze Azınlıklar: Uluslararası Örgüt Şemsiyesinde Koruma
  • Azınlıklar Konusunda Temel Kavramlar ve Tartışmalar
  • Azınlık Hakları Konusunda Temel Kavramlar ve Tartışmalar
  • Azınlık-Devlet İlişkilerinde Temel Kavramlar ve Meseleler
  • Resmî Kabul eve Uluslararası Standartlara Göre Türkiye’de Azınlıklar
  • Resmî Kabul: Lozan Bağlamında Türkiye’de Azınlık Kavramı ve Hakları
  • Resmî Kabul ve Uluslararası Standartlar Bağlamında Türkiye’de Azınlık Mevzuatı, Uygulaması, İçtihadı
  • OHAL Rejimi Öncesi ve Sonrasında AB Reform Paketleri: Tüm Yurttaşlar, Gayrimüslimler, Kürtler
  • Türkiye’deki Azınlık Uygulamasının Tahlili
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 496
İlk Basım Yılı : 2018-03
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar