İslamiyetin Ekonomi Politiği: İslamiyet Gerçeği IV 11. Basım

ISBN: 9789750406386
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 268
İlk Basım Yılı : 2015-06
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
265,00 TL (Kazancınız % 30)
185,50 TL
Bu kitabın dijital kopyasını 66 TL'ye kiralayın, %75 tasarruf edin! Şimdi Kirala!

İslamiyet’in “âdil”, “fakiri gözeten”, “ekonomik kriz üretmeyen”, “emeği yücelten” ve  “üretimi geliştiren” bir sistem öngördüğünü, dolayısıyla yaşanagelen ağır adaletsizliğe karşı en uygun seçeneğin şeriat olduğu fikri yaygın bir şekilde iddia edilmektedir.

 Peki ama İslamiyet’in âdil ve günümüz koşullarında uygulanabilir bir ekonomi politika önerdiği iddiası doğru mudur gerçekten?

 Elinizdeki kitap, Kur’an ayetleri ve hadisler yanında yaşanan şeriat deneylerinden de hareketle, İslami ekonomi politiğin kapsamlı bir incelemesini yapmaktadır. İşte bu incelemeler sonunda sözü edilen iddiaların ne yazık ki dayanaksız olduğunu göstermektedir.

İçindekiler;

 • Genel Osmanlı İslamiyetin Ekonomik Karakteri
 • Şeriata Göre Kölecilik ve Talancılık
 • İslamiyette Faiz Karşıtlığı ve Anlamı
 • İslamiyetin Refahla Şükür Arasında Kurduğu Bağıntı
 • İslamiyette Çalışmakla Zenginlik Arasındaki İlişki ve Miras
 • Şeriat, Sınıflı Bir Toplum Düzeni Öngörür
 • İslamiyet Sınırsız Eşitsizliği Meşru Görür
 • İslamda Sosyal Adalet Öngörülmüş müdür?
 • İslamiyette Vergi Sistemi ve Zekâtın Anlamı
 • İslamiyette İşçi İle Sermayedar İlişkisi
 • İslamiyet Tüccarlığı Yüceltiyor
 • Piyasacılık İle Müdahalecilik Arasında İslam
 • Şeriatçı Ekonomik Söylemin Mantıksal Açmazları

İslamiyet Âdil Bir Toplum Kurma Yeteneğine Sahip midir?

Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 268
İlk Basım Yılı : 2015-06
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar