İktisadi Büyümeye Giriş 3.Basımdan Çeviri

ISBN: 9789750408847
Kategoriler: Ekonomi
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 324
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Ekim 2021
59,00 TL (Kazancınız % 20)
47,20 TL

Bu kitap, Solow büyüme modelinden başlayarak, iktisadi büyüme konusundaki yeni teorilere ve yaklaşımlara odaklanmakta, bunu yaparken yoğun ve karmaşık matematikten kaçınmakta, özellikle üniversitelerin iktisat lisans ve yüksek lisans eğitimindeki öğrencilerin bu konuları daha rahat kavrayabilecekleri bir anlatım dili izlemektedir. İktisadi büyüme konusu, son yıllarda iktisatçıların ilgisini daha çok çekmeye başlamış ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sorunu olarak konuşulmaya yeniden başlanmıştır. Bu anlamda kitap öğrencilerin bu alanı keyif alarak tanımalarını sağlayacak, akademi dışında olmasına rağmen iktisat alanındaki meraklıların da ilgisini çekecektir.

İçindekiler;

 • Giriş: İktisadi Büyüme Olguları
 • Solow Modeli
 • Neoklasik Büyüme Modellerinin Ampirik Uygulamaları
 • Yaratıcı Fikirler İktisadı
 • Büyümenin Lokomotifi
 • Basit Bir Büyüme ve Gelişme Modeli
 • Altyapı ve Uzun Dönemli Ekonomik Performans
 • Nüfus ve Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Kökeni
 • Almaşık İçsel Büyüme Teorileri
 • Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Büyüme
 • İktisadi Büyümenin Anlaşılması
 • Matematiksel Özet
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 324
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Ekim 2021