Yoga ve Kendini Bulma Sanatı

ISBN: 9789750409745
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 160
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
İlk Basım Yılı : 2024-02
159,00 TL (Kazancınız % 30)
111,30 TL

“Yaşam çözülmesi gereken bir sorun değil, ancak deneyimlenmesi gereken gerçekliktir.”
                                                                                                  Soren Kierkegaard
Yoga, antik metinleriyle birlikte, kişinin kendisinden başlayıp çevresindeki tüm varlıklara doğru bir farkındalık kazanmasını sağlar.
Varoluşsal ve yaşamsal zorluklara karşı başlı başına bir çözüm olanağıdır.
Kişinin, sezgilerini de kullanarak oluş ile varlık arasındaki ayrımda yerini bulması, mutlağı algılamak için kendisini ger-
çekleştirmesidir.
Kalbi saflaştıracak tüm teknikler bir bütün olarak zihinsel özgürleşme ve mükemmelliğe ulaşma yoludur.
İşte bu sebeple yoga, kendini bulma sanatının en değerli araçlarından biridir.
Bu kitap, okuyucuları yoga pratiğinin derinliklerine götürürken yoganın bedende, zihinde ve duygularda yaratacağı
dönüşümleri de keşfetmenizi sağlıyor ve okura kendini bulma yolculuğunda kılavuzluk ediyor.

Yazar hakkında:

Bora Ercan, İzmir doğumlu yazar, ODTÜ Matematik Bölümü lisans ve Felsefe Bölümü yüksek lisans mezunudur. İlk
çeviri kitabı Dalai Lama’nın Bilgelik Okyanusu 2001’de, ilk kitabı Muson Şarkıları 2007’de yayımlandı. Gezi edebiyatı kitaplarıyla birlikte yoga ve meditasyon üzerine kitaplar yazdı, çeviriler yaptı. Sonsuzun Çocukluğu ve Bumerang Metinler
adlı kitapları türlerarası deneysel birer çalışmadır.
Çalışmalarını online olarak Zihin Günleri platformunda devam ettiren Bora Ercan, imgelemin ve zihnin sınırlarında
geziler yapmakta, eğitimler vermekte ve yazılar yazmaktadır.

Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 160
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
İlk Basım Yılı : 2024-02