Wıllıam Harrıs

Yazar resmi Wıllıam Harrıs Yeni Zelanda Otago Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi′nde profesör olarak çalışmaktadır. Kariyeri boyunca Princeton Üniversitesi′tesinde misafir öğretim görevlisi ve Beyrut Haigazian Üniversitesi′nde öğretim görevlisi olarak siyaset üzerine dersler vermiştir.