William F. Smith

Yazar resmi William F. Smith

Orlondo, University of Central Florida'nın Makine ve Hava-Uzay Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak görev yapmaktadır. Purdue Üniversitesi'nden Metalurji Mühendisliği dalında M.S derecesi, Massachussets Institute of Technology'den metalurji dalında Sc.D. derecesini almıştır. Kaliforniya ve Florida eyaletlerinde kayıtlı profesyonel mühendis olan Dr.Smith aynı zamanda Structure and Properties of Engineering Alloys (Mühendislik Alaşımlarının Yapı ve Özellikleri) (İkinci Basım, Mc-Graw-Hill, 1993) ve Foundations of Materials Science and Engineering (Malzeme Bilim ve Mühendisliğinin Temelleri) (İkinci Basım, Mc-Graw-Hill, 1993) adlı kitapların da yazarıdır.