Temel Ekonometri 5. Basımdan Çeviri (Ekonomik Baskı)

ISBN: 9789750407925
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 972
Dili : Türkçe
İlk Basım Yılı : 2018-09
695,00 TL (Kazancınız % 20)
556,00 TL
Bu kitabın dijital kopyasını 183,75 TL'ye kiralayın, %74 tasarruf edin! Şimdi Kirala!

Temel Ekonometri’nin ilk baskısı otuz üç yıl önce yapılmıştı. Ekonometrinin hem kuramında hem uygulamasında  önemli gelişmeler oldu. Her bir yeni basımında önemli gelişmeler kitaba yansımış ve kitap dünyanın bir çok üniversitesinde ders kitabı olarak kullanılmıştır.

Bu kadar uzun ömürlü olan kitap iktisat ve finansman öğrencilerinin yanı sıra siyaset, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, eğitim, tarım ve sağlık  bilimlerinde de yaygın kullanılmaktadır.

Yazar Gujarati’nin kitabın önsözünde yazdığı gibi: “Yıllar boyunca ekonometrinin, yeni başlayanlara, matris cebiri, yüksek matematik, giriş düzeyinin ötesinde istatistik kullanmadan, sezgisel ve anlaşılır biçimde öğretilebileceğini ilişkin olan kesin inancımı hiç değişmemiştir. Bazı konular özünde tekniktir. Böyle durumlarda ya uygun bir ek koydum ya da okuyucuyu ilgili kaynaklara yönlendirdim. O zaman bile teknik malzemeyi okuyucunun sezgisel anlayışını  sağlayacak biçimde basitleştirmeye  çalıştım. “

Yeni basımda  öğrenciler kitabın, konuları geliştirilmiş, somut örnekli yeni basımını  çok yararlı  bulacaktır. Bu basımda kitapta kullanılan gerçek verilerin konuyla ilgili ve güncel olmasına  özen gösterilmiştir.  Kitaba on beş yeni açıklayıcı  örnekle otuzdan fazla bölüm sonu alıştırması eklenmiştir. Ayrıca daha önceki basımda yirmi beşe yakın örnek  ve yirmiden çok alıştırmanın da  verileri güncellenmiştir.

Beşinci basımın çevirisinde kitapta Damodar Gujarati ile yeni ortak yazar Dawn Porter, ekonometrinin temellerini güncel araştırmalarla harmanladılar. Öğrencilere yönelik olarak da kitaptaki örneklerde kullanılan veri setleri bütün olarak Excel formatında hazırlanmıştır.

Kitabın ilk bölümünde klasik modelin varsayımlarının genişletilmesini ele alıyor ve ardından çoklu doğrusallık, küçük örneklem, değişen varyans, ardışık bağımlılık, geleneksel ve almaşık ekonometrik modellemeler konularını beş bölümde inceleniyor. Daha sonra kitapta, gölge değişkenlerle regresyon, gölge bağımlı değişkenle regresyon, DOM, LOgit, Probit, Tobit modelleri, dinamik ekonometri modelleri, ardışık bağlanımlı ve gecikmesi dağıtılmış modeller anlatılıyor. Diğer bölümlerde eşanlı denklem modelleri konusu, zaman serileri ekonometrisi ele alınıyor. Durağanlık, birim kökler, eşbütünleşim konularının yanı sıra ABBHO ve VAB modelleriyle kestrim açıklanıyor.

Ekonometri, özellikle de son yirmi-otuz yıldır bilgisayardaki kapasite ve hız artışlarıyla birlikte, hızlı bir gelişme gösteren, dolayısıyla sürekli yeni terimler doğuran bir bilim dalıdır. Bu nedenle çeviride, bu terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılmasına özen gösterilmiş ve olası bir karışıklığı önlemek için de, kitabın sonundaki Konu Dizini′nde her terimin hem Türkçe, hem İngilizce karşılıkları verilmiştir. 

 

İçindekiler;
 

 • Tek Denklemli Bağlamın (Regresyon) Modelleri
 •  Bağlanım (Regresyon) Çözümlemesinin Niteliği
 •  İki Değişkenli Bağlanım (Regresyon) Çözümlemesi: Bazı Temel Bilgiler
 •  İki Değişkenli Bağlanım (Regresyon) Modeli: Tahmin Sorunu
 •  Klasik Normal Doğrusal Bağlanım (Regresyon) Modeli (KNDBM)
 •  İki Değişkenli Bağlanım (Regresyon)- Aralık Tahmini ve Önsav Sınaması
 •  İki Değişkenli Doğrusal Bağlanım (Regresyon) Modelinin Uzantıları
 •  Çoklu Bağlanım (Regresyon) Çözümlemesi: Tahmin Sorunu
 •  Çoklu Bağlanım Çözümlemesi: Çıkarsama Sorunu
 •  Yapay Değişkenlerle Bağlanım (Regresyon) Modelleri
 •  Klasik Modelin Varsayımlarının Gevşetilmesi
 •  Çoklu Doğrusallık: Açıklayıcı Değişkenler İlişkiliyse Ne Olur?
 •  Değişen Varyans: Hata Varyansı Sabit Değilse Ne Olur?
 •  Ardışık İlişki: Hata Terimleri İlişkiliyse Ne Olur?
 •  Ekonometrik Modelleme: Model Kurma, Tanı Koyma Sınamaları
 •  Bazı Ekonometri Konuları - Doğrusal Olmayan Bağlanım Modelleri
 •  Nitel Tepkili Bağlanım (Regresyon) Modelleri
 •  Panel Verisi Bağlanım (Regresyon) Modelleri
 •  Devingen (Dinamik) Ekonometri Modelleri: Ardışık Bağlanımlı ve Gecikmesi Dağıtılmış Modeller Eşanlı Denklem Modelleri ve   Zaman Serisi Ekonometrisi
 •  Eşanlı Denklem Modelleri - Belirlenme Sorunu
 •  Eşanlı Denklem Yöntemleri - Zaman Serisi Ekonometrisi: Bazı Temel Kavramlar
 •  Zaman Serileri Ekonometrisi: Kestirim
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 972
Dili : Türkçe
İlk Basım Yılı : 2018-09
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar