Tamer Keçecioğlu

Yazar resmi Tamer Keçecioğlu

Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.