Seyhun Doğan

Yazar resmi Seyhun Doğan

1969 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1993 yılında "Türkiye'de Uygulanan Kamu Yatırım Politikası ve Sonuçları" isimli tez ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bütçe-Planlama Yüksek Lisans Programı'nı; 1996 yılında ise "Uluslararası Para Fonu (I.M.F) Destekli İstikrar Programları ve 1980 sonrası Türkiye Uygulamaları" isimli tez ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora Programı'nı başarıyla tamamladı.

Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı'nda Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve İktisat Bölümü Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütmekte olan               Doç.Dr. Seyhun Doğan'ın, ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda eseri bulunmaktadır.