Sakarca

ISBN: 9789750407352
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 105
İlk Basım Yılı : 2016-09
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
105,00 TL (Kazancınız % 30)
73,50 TL

Roman ve hikâyenin yanı sıra masal da yazan Fakir Baykurt, özellikle anadilin gelişiminde, masalların çok önemli olduğunu söyler. Bir halk masalından yola çıkarak yeniden yazdığı Sakarca, çeşitli yabancı dillere çevrilmiş olup, tiyatroya uyarlanmış ve çizgi filmi yapılmıştır. Yayınevimiz Sakarca’nın yeni basımını çocuklara armağan ediyor.

 

“Kabza Bey körlerin değirmenini aldı, bu bir haksızlıktııııır!” diye öttü. Ötüp uzattı: “Haksızlıktııııır!”

O sırada öbür kümeslerin kapıları açıldı. Başka tavuklar, horozlar çıktı. Sakarca çırptı kanatlarını:

“Duyduk duymadık demeyin, büyük haksızlık vaaaaaaar!” diye  öttü.

Muhtarın Takkelisi yürüyüp geldi. Sordu çalım satarak, kurum atarak:

“Nasıl bir haksızlık var? Ne haksızlığı var?”

“Kabza Bey, körlerin değirmenini aldı! İki yoksul insan, ağlayıp inledi! İnsanlar gık demedi. Kurul üyeleri filân cinli bal yemiş gibi sustu. Körler, Çayırlı Düz’e çıkıp göklere el açtı, ağladı. Göklerden ses gelmedi. Bir haksızlık, hemen işlendiği zaman karşılığını görmezse, ardından başka haksızlıklar gelir Takkeli Efendi! Bugün körlere, yarın topumuza! Yöneticiler haksızlık yapmaya alıştı mı kudurmuştan beter olur. Bugün değirmen alan, yarın ahırdaki malı alır, öbür gün yanında yatan canı alır. Birinciye ses çıkarmazsan, ötekileri hiç önleyemezsin!"

 

İçindekiler

Tekerleme

Kabza Bey

Değirmen

Boşboğaz

Zaptiyeler

Yakarmalar

Saraydaki Şölen

Aksakal’ın Horozu

Derelerin Tilkisi

Dağların Kurdu

Uluırmak

Başkentin Ortası

Sarayın Balkonu

Kümeste Bir Gece

Balkonda Eğlence

Kümeste Sabah

Tavladaki Atlar

Balkonda Sefa

Başkent Titriyor

Bıçak

Tencerede

Ağıtlar

Bey Boğazı

Gümüş Renkli Kuş

Anmalık

Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 105
İlk Basım Yılı : 2016-09
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar