Recep Tapramaz

Yazar resmi Recep Tapramaz
1955 yılında Karaman’da doğdu. İlk ve ortaokulu Karaman’da, liseyi İstanbul’da bitirdi. 1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldu. 

1984 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Atom ve Molekül Fiziği dalında yaparak (manyetik rezonans spektroskopisi konulu) 1991 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu. 

Akademik yaşamı içinde, üniversitede fizik, bilgisayar eğitimi ve bilgisayar programcılığı derslerini yürüttü. 1998 yılında Enformatik Bölümü kurucu başkanlığına, 1999 yılında Bilgisayar Araştırma ve 
Uygulama Merkez Müdürlüğüne getirildi. Kampus network altyapı, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması projelerini yürüttü. 

Bu arada 1.5 yıla yakın bir süre rektör yardımcılığı yaptı. 
Bilimsel çalışmaları ve yayınlarının yanısıra, ders notları, labora-tuvar kılavuzları hazırlayıp ders kitabı çevirdi. 

Evli ve iki çocuk babası olan Recep Tapramaz, halen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde profesör olarak çalışmaktadır.

e-mail: recept@omu.edu.tr