Prof.Dr. Okan Tüysüz

Yazar resmi Prof.Dr. Okan Tüysüz

1976 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Bir yıl süreyle MTA da çalıştı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne asistan olarak girdi. Doktorasını 1985 yılında Kargı-Tosya-Taşköprü bölgesinin metamorfizma ve tektoniği üzerinde tamamladı. 1988 de İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak girdi. 1993 de Yapısal Jeoloji-Tektonik konusunda Doçent, 1999 da Profesör oldu. 1997-2003 yılları arasında Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2003-2009 yılları arasında ise iki dönem Enstitü Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2018 yılına kadar İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak hizmet etti. İTÜ deki 30. hizmet yılını tamamlayarak kendi isteği ile emekli oldu. 40 yıllık üniversite öğretim üyeliği süresince yurtiçi ve yurtdışında 130 kadar araştırma makalesi yayınlanmış, bilimsel toplantılarda 250'den fazla bildiri sunmuştur. Lisans eğitiminin yanı sıra 6 Doktora, 12 Yüksek Lisans, çok sayıda Lisans tezi yönetti, çok sayıda bilimsel araştırma projesi yürüttü.
Halen aktif olarak yerbilimlerinin çeşitli disiplinlerinde araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir.

Göster
Sırala
Göster
ürün/sayfa
95,00 TL 76,00 TL