Özgür Uçkan

Yazar resmi Özgür Uçkan

1961’de doğdu. 1983 yılında Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü′nü bitirdi. 1986 yılında Université de Paris 1 - Panthéon / Sorbonne′da "Siyaset ve Sanat Felsefesi" alanında doktora yeterlilik diploması aldı. 1992 yılına kadar Ecole Normale Supérieure′de (Paris) uluslararası ilişkiler ve strateji dalında atölye çalışmaları ve Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales′ın “B.D.T, Merkezi Avrupa ve Türk Alanı Üzerine Araştırma Merkezi”nde doktora çalışmaları ve araştırmacılık yaptı. Aynı dönemde, IBM France′da bilgisayar oyunları tasarım stajı, enformasyon mimarisi atölye çalışmaları; çeşitli eğitim kuruluşlarında alt kültürler ve kültürel-ekonomik topluluk ilişkileri konularında atölye çalışmaları gibi disiplinlerarası etkinliklerde bulundu.

Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ağ ekonomisi, iletişim tasarımı, elektronik enformasyon yönetimi, tasarım yönetimi konularında lisans ve sertifika programlarında öğretim görevlisi; uluslararası bir etkinlik yönetimi ve organizasyon şirketi olan Capital Events’in Türkiye şubesinde stratejik planlama ve iş geliştirme direktörlüğü; çeşitli sivil toplum kuruluşları ve özel sektör destekli projelerde danışmanlık görevlerini sürdürmektedir. 

SocRateS -Social Rates (re)Search- Strateji, Araştırma, Raporlama, İletişim ve Organizasyon Ağı’nın kurucularından olup, kuruluş bünyesinde, ekonomi, sosyal ve kamusal alan, politika, kültür ve elektronik iletişim konularında araştırma, raporlama ve organizasyon çalışmalarında bulunmaktadır. 

Sosyal ve kalkınma eksenli projeler ile ilgili akademik ve profesyonel faaliyetlerinden biri olarak, İnternet ve hukuk ilişkisi alanında faaliyet gösteren geniş tabanlı bir sivil oluşum olan İ v H P - İnternet ve Hukuk Platformu’nun kurucularından ve Yürütme Kurulu üyesidir. Bu bağlamda, kamu kuruluşları ve geniş katılımlı zirve, şura, koordinasyon toplantıları, seminerler, paneller ve benzeri etkinliklere etkin katılım ve katkı sağlamaktadır. 

Çeşitli dergilerde ve internet yayınlarında politika, insan bilimleri, medya, enformatik, kent planlaması, ekonomi, internet ve hukuk, kültür ve sanat konularında makaleler yayınlamakta, çeviriler yapmakta ve kitap, rapor vb. yayınlarda bulunmaktadır.

e-mail: ozguru@bilgi.edu.tr

Göster
Sırala
Göster
ürün/sayfa