Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nin Öteki Tarihi-II

Ulus Devlete Ulus İnşası (1928-1933)
ISBN: 9789750408359
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 380
Dili : Türkçe
İlk Basım Yılı : 2020-10
295,00 TL (Kazancınız % 30)
206,50 TL
Bu kitabın dijital kopyasını 70 TL'ye kiralayın, %76 tasarruf edin! Şimdi Kirala!

Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nin Öteki Tarihi adıyla üç ciltten oluşacak çalışmanın ilk cildi olan “Devrim Kanunları” ve Muhalefetin Tasfiyesi (1923-1927) adlı birinci kitap, 1926 yazındaki İzmir Suikastı Davası aracılığıyla son muhaliflerini de tasfiye eden Mustafa Kemal’in 15-24 Ekim 1927 tarihinde toplanan CHF Kongresi’nde geçmiş dönemin kendi penceresinden bir muhasebesini yapmasıyla sona ermişti. Bu tarihten itibaren Mustafa Kemal’in liderliğini yaptığı kadrolar Batılı anlamda modern “Türk ulus devleti”nin inşasına yönelmişlerdi. Ulus Devlete Ulus İnşası (1928-1933) alt başlığı taşıyan ikinci kitap ise devam eden süreci kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Toplam üç ciltten oluşacak bu çalışmanın bu ikinci cildinde, 1928 Harf İnkılabı ile başlayıp Cumhuriyet’in 10. Yıl kutlamalarına kadarki dönemi ele alan Ayşe Hür,  Türk Ocakları, “Vatandaş Türkçe Konuş!” kampanyaları,  Vagon-Li ve Razgrad Olayları, ezanın Türkçeleştirilmesi, güzellik yarışmaları, heykel, müzik, mimarlık, Türk Tarih Tezi aracılığıyla kültürün, üniversite reformuyla akademinin “millileştirilme” çabalarının, Ağrı İsyanı, 98 günlük Serbest Fırka denemesi, Menemen Olayı gibi pek çok önemli olayın ve 1930’larda Türkiye’nin ABD ve SSCB ile ilişkilerinin resmi tarihçiler tarafından anlatılmayan “öteki” hikayesini anlatıyor.

İçindekiler;

 • 150 Yıllık Mesele: 1928 Harf İnkılabı  
 • “Vatandaş Türkçe Konuş!” Zorbalığı   
 • Sene 1928: Bursa’da Bir Tenassur Olayı        
 • İttihatçılardan Kemalistlere: Türk Ocakları   
 • Nerede O Asri Cumhuriyet Baloları?   
 • Bir Millet ki Heykel Yapmaz!
 • Türkiye’nin İlk Güzellik Kraliçeleri        
 • Resmi Tarihin “Sözde” Kürt Ayaklanmaları  
 • Sene 1930: Ağrı Dağı’nda Bir Kürt Cumhuriyeti      
 • 98 Günlük “Demokrasi Müsameresi:” Serbest Fırka         
 • 23 Aralık 1930 Menemen Olayı
 • Sene 1932: Ankara’da Bir Suudi Prensi          
 • İlk İnsandan Türk Irkına: Türk Tarih Tezi        
 • Türkçe Ezan, Bursa Olayı ve “Bursa Nutku”  
 • Dârülfünun’dan Üniversiteye Geçiş    
 • Kâzım Karabekir’in Nutuk Eleştirisi ve Yakılan Kitabı         

 

Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 380
Dili : Türkçe
İlk Basım Yılı : 2020-10
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar