Muhtıradan Darbeye

Türkiye’de Siyasetin Açıklamalı Kronolojisi (1971-1982)
ISBN: 9789750408526
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 419
İlk Basım Yılı : 2021-03
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
325,00 TL (Kazancınız % 30)
227,50 TL
Bu kitabın dijital kopyasını 78 TL'ye kiralayın, %76 tasarruf edin! Şimdi Kirala!

“Bu olağanüstü dönemde...” tümcesi, Türkiye siyasetinin en çok kullanı­lan kalıplarından biri, belki birincisidir. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihi, bir anlamda olağanüstü olaylar ve dönemler tarihidir.

Bu kitap Türkiye’nin son yarım yüzyılının başında böyle bir döneme, 1971-1982 arasında yaşananlara ışık tutmayı amaçlıyor. Bu -yaklaşık- on yıl, 12 Mart 1971 Muhtırasıyla başlayan, 12 Eylül 1980 Darbesi’ne uzanan, nihayet 1982 Anayasası’yla süreklilik kazanan ‘gerçekten olağanüstü’ bir dönem.

 “… 12 Mart 1971 Muhtırası anayasanın öngördüğü reformların gerçekleştirilmesinden söz ediyordu; oysa bu alanda hemen hiç adım atılamadı. Tam tersine, rejim otoriterleşti; hak ve özgürlüklere kısıtlamalar getirildi.

12 Eylül 1980 darbesi ise, binlerce insanın canına kıyıldığı tuzakların acımasız ortamında anayasayı bütünüyle yürürlükten kaldırdı. Cuntanın keyfince oluşturulan ‘Danışma’ Meclisi, son şeklini 5 generalin verdiği yeni bir anayasa hazırladı. Özgürlükleri ve örgütlenmeyi devlet için tehlikeli sayan yeni metin, karşı görüşlerin yasaklı olduğu bir kampanya sonunda ezici çoğunlukla kabul edildi.

Böylece, 12 Mart 1971’de çıkılan yolun sonuna gelinmiş oldu; ülke, yöntemi, felsefesi, dili, içeriği 1961’in çok gerisinde yeni bir hukukla yönetilmeye başlandı.

20. yüzyılın son çeyreğinde yürürlüğe giren bu metin, süreç içinde bazı değişikliklere uğradı. Ancak Türkiye siyaseti, evrensel demokrasi ilkelerine uygun, çoğulcu, katılımcı, bütünüyle yeni bir ‘toplumsal sözleşme’ yapmayı başaramadı.

Siyasetin onyıllardır süregelen bir vahim ihmali, Türkiye’yi, 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde daha da geriye dönük arayışlar ve ‘buyruğu hukuk sanan’ otokratik anlayışlarla yüz yüze getirdi…”

İçindekiler;

 

BÖLÜM 1                                                                                           

Muhtıra ve Sonrası...

12 Mart 1971’den 14 Ekim 1973 Seçimine                                  

1971                                                                                         

     Muhtıranın Ayak Sesleri                                                      

     Muhtıra!                                                                                

     9 Martta Ne Oldu?                                                               

     Nihat Erim Başbakan                                                           

     Elrom Kaçırıldı                                                                     

     Balyoz Harekatı                                                                   

     TİP Kapatıldı                                                                        

     Maltepe’den Firar                                                                 

1972                                                                                         

     Kızıldere’de Katliam                                                             

     İdamlar Yeniden Mecliste                                                    

     Ecevit Genel Başkan                                                           

     İsmet Paşa CHP’den Ayrıldı                                                

1973                                                                                         

Türk Diplomatlara Saldırı                                                         

Gürler Cumhurbaşkanı Adayı                                                  

Korutürk Cumhurbaşkanı                                                         

Talu Hükümeti                                                                          

Şili’de Darbe                                                                             

 

BÖLÜM 2                                                                                           

İki Seçim Arasında Türkiye

14 Ekim 1973 Seçiminden 5 Haziran 1977’ye                             

    Yerel Seçimler                                                                           

    1974                                                                                          

         CHP - MSP Koalisyonu                                                       

         Kıbrıs’ta Darbe                                                                     

         Birinci Barış Harekatı                                                           

         İkinci Harekat                                                                       

         Koalisyon Bozuluyor                                                            

         Güvenoyu Olmadan Hükümet                                             

    1975                                                                                          

         Milliyetçi Cephe                                                                   

         Harun Karadeniz                                                                  

         Lice’de Deprem                                                                   

         Kısmi Senato Seçimi                                                           

         Büyükelçilere Saldırılar                                                        

    1976                                                                                          

         Arjantin’de Darbe                                                                 

         DGM’ye Geçit Yok                                                               

         VAN’da Deprem                                                                   

    1977                                                                                          

         Genel Seçime Doğru                                                           

         1 Mayıs’a Suikast                                                                

BÖLÜM 3                                                                                           

Genel Seçimden Darbeye...

6 Haziran 1977’den 12 Eylül 1980’e                                             

    Yeniden MC                                                                              

    Yerel Seçimler Yapıldı                                                              

    1978                                                                                          

         İstifacı AP’lilerle Koalisyon                                                  

         16 Mart Katliamı                                                                  

         Afganistan’da Sovyet Darbesi                                             

         Bahçelievler Katliamı                                                           

         Maraş Olayları ve Sıkıyönetim                                            

    1979                                                                                          

         İpekçi’ye Suikast                                                                  

         Yasaklı 1 Mayıs                                                                   

         Piyangotepe Katliamı                                                           

         Ecevit Hükümeti İstifa Ediyor                                               

         Kerhen ‘MC’ Dönemi                                                           

    1980                                                                                          

         24 Ocak Kararları                                                                

         Çorum Olayları                                                                     

         Fatsa Operasyonu                                                               

         Evren: “Sıkıyönetim Kalkmalı”                                             

         Darbe!                                                                                  

BÖLÜM 4                                                                                           

Darbeden Güdümlü Demokrasiye

12 Eylül 1980’den 6 Kasım 1982’ye                                             

    12 Eylül Hükümeti                                                                     

    MGK: “Kanun Benim!”                                                               

    1981                                                                                          

         Ağca’dan PAPA’ya Suikast                                                 

         ABD’nin Acelesi Yok                                                            

    1982                                                                                          

         Banker Faciası                                                                     

         Esenboğa’da ASALA Katliamı                                             

         82 Anayasası Onaylandı                                                     

Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 419
İlk Basım Yılı : 2021-03
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar