Makina Elemanları Cilt 2

ISBN: 9789750409257
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 352
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
İlk Basım Yılı : 2023-12
275,00 TL (Kazancınız % 20)
220,00 TL

Ders kitapları anlayışıyla hazırlanan Makina Elemanları’nın bu 2. ciltinde, 1. ciltte yer verilmeyen kaymalı ve rulmanlı yataklar, kayış-kasnak ve zincir mekanizma­ları, dişsiz ve dişli çarklar işlenmektedir.

 

Bir kitabın hem bir referans kaynak hem de bir ders kitabı olarak hazırlanması son derece zordur. Bir çok kavramla hayatlarında ilk kez karşılaşan öğrencilere yönelik bir ders kitabı hazırlanırken, ayrıntılardan çok temel ilkelerin, kolay anlaşılabilir bir an­latım şekliyle sunulması tercih edilmelidir. Referans kaynaklarda ise her türlü ayrıntıya kısa anlatımlarla yer vermeye çalışılır. Bu kitapta ise bu iki yaklaşım arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır. Dişli çarklar bu konuda tipik bir örnektir. Alman standartla­rında (DIN) dişli çark tasarımına ilişkin onlarca faktör ve alt faktör tanımlanmıştır. Bu faktörlerin belirlenmesinde kullanılmak üzere çok sayıda cetvel ve diyagrama yer ve­rilmektedir. Uygulamada ise bu faktörlerin tam olarak belirlenebilmesi hemen hemen mümkün olamamaktadır. Kaldı ki belirlenebilse bile herhangi birinin sonuç üzerindeki etkisi, tamamen kostrüktörün takdirine bağlı olarak seçilen bir emniyet katsayısının yanında son derece önemsiz kalmaktadır. Bu ayrıntıların bir ders kitabına aktarılması kanımca konuyu gereğinden fazla karmaşık hale getirir ve asıl özümsenmesi gereken özün ayrıntılar içinde kaybolması sonucunu doğurur. Bu nedenle bu kitapta, Almanya dışında pek kullanılmayan bu yaklaşımın yerine, temel kavramları ön plana çıkaran, kolay öğrenilebilen, geniş kabul görmüş ve güvenilir bir hesaplama yöntemi seçilmiş­tir. Almanca kaynaklar dışında özellikle kayış-kasnak, dişli çark ve zincir mekanizma­larında kaymalı ve rulmanlı yataklarda İngiliz ve Amerikan kaynaklarından da geniş ölçüde yararlanılmıştır.

 

Kitapların öğrencilere ve makina mühendislerine yararlı olmasını dilerim. Genç meslektaşlarıma önerim; uzun uzun bağıntıların, amprik formüllerin akılda tutulmasına gayret sarfetmek yerine, bunların kökenindeki mühendislik mantığını kavramaya gay­ret sarfetmeleridir. Unutmayalım; iyi bir mühendis hafızasına güvenen mühendis değil, gerektiğinde bilginin kaynağına ulaşmasını bilen mühendistir.

İçindekiler;

Kaymalı Yataklar, Rulmanlı Yataklar, Kayış-Kasnak Mekanizmaları, Zincir Mekanizmaları,

Çark Mekanizmaları, Dişsiz (Sürtünmeli) Çark Mekanizmaları, Dişli Çark Mekanizmaları

 

Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 352
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
İlk Basım Yılı : 2023-12
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar