Kasırga Yıldırak

Yazar resmi Kasırga Yıldırak

Lisansını 1992 yılında Ankara Üniversitesi′nde , Yüksek Lisansını 1996 yılında,Southern New Hampshire College ve 1999 yılında North Carolina State University′ de, Doktorasını ise 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi′ nde tamamlamıştır. 2005 yılında Yardımcı Doçent Doktor ünvanını almıştır. Trakya üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde görev yapmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesinde Akademisyen olarak çalışmaktadır.