Hüseyin Halilov

Yazar resmi Hüseyin Halilov

1960 yılında Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi’nin Matematik ve fizik Bölümü’nden mezun olmuş,1965 yılında doktorasını tamamladıktan sonra 1995 yılına dek Sovyetler Birliği’nin ilk yirmi üniversitesi arasında yer alan Azerbaycan Neft Akademisi ( Azerbaycan eski Sanayi Üniversitesi) Matematik Bölümün’de Yrd. Doçent, Doçent ve profesör olarak görev yapmıştır. 1995 yılının Ekim ayından beri Kocaeli Üniversitesi ‘nde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof.Dr. Halilov, hiperbolik ve parabolik denklemler için karışık problemlerin incelenmesiyle ilgili çeşitli ulusal ve ulusalararası matematik kongrelere bildirilerle katılmıştır. “Dokl. Akad. Nauk USSR” dergisi dahil ulusal ve ulusalararası bir çok dergide çok sayıda yazısı yayınlanmıştır. Üniversitelerin yüksek matematik ve mühendislik fakültelerinde okutulan 20’den fazla ders kitabının yazarıdır.