Hatice Doğukanlı

Yazar resmi Hatice Doğukanlı

Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Finansman Ana Bilim Dalın'da Profesör olarak görev yapmaktadır.