Gisela Bock

Yazar resmi Gisela Bock

Kadınların tarihi, modern refah toplumlarında cinsiyetler arası ilişkiler, cinsiyet ayrımcılığı, Nasyonal Sosyalizm rejiminde kadın, cinsiyetler arası ilişkilere Avrupalı yaklaşım konularında yayımlanmış sayısız kitap ve makalesi bulunmaktadır. Berlin Hür Üniversitesi′nde Batı Avrupa Tarihi Profesörlüğü yapmaktadır.