Corrado Alvaro

Yazar resmi Corrado Alvaro

Corrado Alvaro 1895-1956

Alvaro güney İtalyalıdır. Güney İtalya yazın geleneği içinde yetişmiş ancak yerellikten sıyrılarak ulusal sınırları zorlamış ve uluslararası üne ulaşmış bir yazardır. 

Şairliğini saymazsak iki yönlü bir yazardır. Yazarlık ve Gazetecilik. Yazarlık uğraşında özellikle güne İtalya'nın yoksul ancak gururlu insanının dramını yansıtırken güney sorununun çıkmazlarını kitaplarına konu almış ve tartışmıştır. Alvaro, Türk okurunun henüz tanımadığı bir yazardır. Önemli yapıtları içinde ödüllü kitapları Aspromonte İnsanları (1930), Nerdeyse Bir Yaşam (1950), ayrıca Çıkmazdaki Adam, Kısa Yaşam ve Olan Oldu yapıtlarını sayabiliriz.