Çok Uluslu Finansal Yönetim

10.Basımdan Çeviri
ISBN: 9789750409103
Kategoriler: Finans
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 820
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
İlk Basım Yılı : 2022-10
850,00 TL (Kazancınız % 20)
680,00 TL
Bu kitabın dijital kopyasını 250 TL'ye kiralayın, %71 tasarruf edin! Şimdi Kirala!

Finans bilim dalı uygulamada doğası gereği uluslararasıdır. Herhangi bir bireyin, işletmenin veya  ülkenin finansının kendi sınırları ve kalıpları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. Herhangi bir nedenle her birisi, bir başka para birimine, bir başka finans kaynağına, bir başkasının ürününe, bir başkasının kendi ürününü talep etmesine, bir başka devletin kurallarına, bir başkasının taşımacılığına, bir yabancı firmanın sunduğu iletişim imkanına, hukukuna veya korumasına gereksinim duyabilmektedir.

Profesör Alan Shapiro tarafından engin bir tecrübe ve çok yoğun çalışmadan sonra ortaya konulmuş Çok Uluslu Finansal Yönetim Kitabının finans bilim dalı açısından iki özelliğini vurgulamak isterim: Öncelikle şirketler için klasik finansal yönetimi tam olarak benimsemiş ve bunu en iyi şekilde veren niteliktedir. İkinci olarak da, konunun hangi açılardan nasıl uluslararasılaştığını örnekler ile gayet net ortaya koymaktadır.       

Hal böyle olunca, sürekli değişen gelişen finansal dünyada örnekler ve yöntemler de değişmektedir. Bu da kitabın temel niteliğinin değişmezliğini sağlarken, özellikle yeni ürünlerin, piyasaların, yeni yaklaşımların, yeni ürünlerin ve yeni vaka incelemelerinin eklenmesini gerekli kılıyor.

Bu kitabın Türkçe’ye çevirisi sadece klasik bir çeviri değildir. Zira, asıl kitabın okuyucusuna verdiği her bir konu Türkiye’deki finansal piyasalar, kurumlar ve ürünler çerçevesinde değerlendirilmekte ve buna göre mümkün olduğunca sade ve anlaşılır bir dil ve terminoloji ile anlatılmaya çalışılmaktadır. 

                                                                                                                                                            _Prof. Dr. Oral Erdoğan

 

İçindekiler;

 Kısım 1:  Uluslararası Finansal Yönetim Ortamı

 • Giriş: Çok Uluslu Şirketler ve Finansal Yönetim
 • Döviz Kurlarının Belirlenmesi
 • Uluslararası Para Sistemi
 • Uluslararası Finansta Parite Koşulları ve Döviz Kuru Tahmini
 • Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Ekonomik Bağlantılar
 • Ülke Riski Analizi

 Kısım 2:  Döviz Kurları ve Türev Araçları Piyasaları

 • Döviz Piyasaları
 • Döviz Futures ve Opsiyon Piyasaları
 • Swaplar ve Faiz Oranına Bağlı Türev Ürünler

 Kısım 3:  Döviz Kuru Risk Yönetimi

 • Kur Dönüştürme ve İşlem Riskini (Maruziyetini) Tanımlamak
 • Ekonomik Riskin Ölçülmesi ve Yönetilmesi

 Kısım 4:  Çok Uluslu Şirketin Finansmanı

 • Uluslararası Finansman ve Ulusal Sermaye Piyasaları
 • Euro – Pazarlar
 • Yabancı Yatırımlar için Sermaye Maliyeti

 Kısım 5:  Yabancı Yatırım Analizi

 • Uluslararası Portföy Yatırımı
 • Şirket Stratejisi ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı
 • Çok Uluslu Şirketler için Sermaye Bütçelemesi

 Kısım 6:  Çok Uluslu Çalışma Sermayesi Yönetimi

 • Dış Ticaretin Finansmanı
 • Cari Varlık Yönetimi ve Kısa Vadeli Finansman
 • Çok Uluslu Bir Finansman Sistemi Yönetmek

 

Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 820
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
İlk Basım Yılı : 2022-10
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar