Alpay Kabacalı

Yazar resmi Alpay Kabacalı

1 Eylül 1942′′de Antalya′′da doğdu. Antalya Lisesi′′ni bitirdi (1960). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi′′ndeki öğrenimi sırasında çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. 1966-1968′′de Gerçekler Postası adlı siyaset ve kültür dergisini yayımladı (14 sayı). Ant, Millet Sanat, Sanat Olayı ve Yeni Gündem dergilerinde yazı işleri müdürlüğü; yayınevlerinde, haber ajanslarında redaktörlük ve yönetmenlik yaptı. Tanzimat′′tan Cumhuriyet′′e Türkiye Ansiklopedisi ile Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi′′nin yayın kurullarında yer aldı (1980-1985).

Serbest yazar olarak çalışmalarını sürdürdüğü son yıllarda Cumhuriyet gazetesinde yazıları, yazı dizileri ve kültür insanlarıyla yaptığı dizi röportajları (85 hafta) yayımlandı.

Uzun yıllar Türkiye Yazarlar Sendikası′′nın (1976-1989) ve Türkiye PEN′′inin (1991-2001) yönetim kurullarında görev alan Kabacalı, 1997-2001 arasında PEN Yazarlar Derneği′′nin başkanlığında bulundu. 1999′′dan bu yana Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği′′nin (BESAM) başkanı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi′′nde yüksek lisans öğrencilerine “Basın Yayın Teknikleri” dersi verdi.
15 Nisan 2014 yılında hayata gözlerini yumdu.


Edebiyat, genel tarih ve basın tarihi alanlarında yüzlerce yazısı ve kırk dolayında inceleme-araştırma kitabı yayımlandı. 

Başlıcaları şunlar:
Türkiye′′de Yazarın Kazancı (1981), Türk Yayın Tarihi (T. Gazeteciler Cemiyeti Basın Üzerine Araştırma Ödülü, 1987), Şair Eşref (1988), Arap Çöllerinde Türkler (1990), Türkiye′′de Gençlik Hareketleri (Altın Kitap Ödülü, 1992), Türkiye′′de Siyasal Cinayetler (1993), Türk Basınında Demokrasi (1994), Kültürümüzden İnsan Adaları (1995), Türkiye′′de Matbaa, Basın ve Yayın (2000), Geçmişten Günümüze İstanbul (2003).

Göster
Sırala
Göster
ürün/sayfa