Ahmet Yüksel

Yazar resmi Ahmet Yüksel

1944 yılında Amasya′da doğmuştur. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi′nden , 1969-1970 döneminde de katıldığı İ.Ü İşletme Fakültesi İşetme İktisadı Enstitüsü′nün "İşletmecilik İhtisas Programı"ndan mezun olmuştur. 

1970 yılında İ.Ü İşletme Fakültesi′nde asistan olarak göreve başlamış 1972-73 döneminde Kuzey İrlanda ve İngiltere′de eğitim görmüş, doktora tezi çalışmaları ile ilgili olarak araştırmalar yapmıştır. 1974 yılında İ.Ü. İşletme Fakültesi′nde İşletme Doktoru unvanını kazanmıştır. Doktora tezinin adı "Stokların Yönetiminde Minimum Maliyet Kararları ve bir Vaka Çalışması"dır. 

Dr. Ahmet Yüksel 1976 yılı yaz döneminde London Business School′da (İngiltere) düzenlenen Uluslararası Öğretim Programına (ITP) katılmış ve bu programı takiben 1976-78 yılları arasında ABD′nin Louisiana State Üniversitesi′nde Muhasebe İhtisas Eğitimi görmüştür. Aynı dönemler içinde Southern Louisiana Üniversitesi İşletme Fakültesi ′nde öğretim üyeliği görevinde bulunmuş ve ayrıca doçentlik tezi ile ilgili araştırmalar yapmıştır. 

1980 yılında "Fiyatlar Seviyelerindeki Değişimleri İçeren Muhasebe Modelleri ve Bir Vaka Çalışması" adlı Doçentlik tezini sunmuş ve İ.Ü. İşletme Fakültesi′ne Doçent olarak atandı. 1985-86 yıllarında Ohio State Üniversitesi′nde öğretim üyesi olarak görev yapmış, 1987-89 yıllarında Birleşmiş Milletler′in Somali′yi Ekonomik Kalkındırma Projesi′nde Uzman olarak görev almıştır. 1990 yılında İ.Ü İşletme Fakültesi′ne Profesör olarak atanmıştı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Göster
Sırala
Göster
ürün/sayfa