İsmail Boz

Yazar resmi İsmail Boz

Halen İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Proses ve Reaktör Tasarım anabilim dalında çalışmaktadır. Birçok firmaya proses danışmanlığı yanında güncel olarak desinty funvto,ional theory ile katalizör modellemesi konularında da çalışmalarına aynı üniversitede devam etmektedir.