İşletme ve İktisat için İstatistik 8. Basımdan Çeviri (Ekonomik Baskı)

ISBN: 9789750408007
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 812
Basım Yılı : Ekim 2019
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
195,00 TL (Kazancınız % 20)
156,00 TL
Bu kitabın dijital kopyasını 67,5 TL'ye kiralayın, %65 tasarruf edin! Şimdi Kirala!

Bu kitap P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne,  Statistics for Business and Economics, kitabının 8. Baskısının çevirisidir. Daha önce yine Literatür Yayınları arasında çıkan İşletme ve İktisat İçin İstatistik adıyla yayımlanan 4. Baskıdan yapılan çevirisinden neredeyse bütünüyle farklıdır. 

Kitabın bu baskısı, istatistik yöntemlerinin, iktisat ve işletme konularını kavrama ve çözümleme yetilerini nasıl geliştireceklerini öğrencilere anlatmak üzere gözden geçirilip güncellenmiştir. Bu değişikliğin amacı, hızla değişen iş dünyasına girecek öğrencilere gelişmiş bir öğrenme ortamı sunmaktır. Yeni baskı, giriş düzeyinde anlatılan bütün konuları yeterli genişlikte kapsamına almıştır.

Yazarlar, çok sayıda gerçek veri kümesi kullanma yaklaşımını benimsemiştir. Çeşitli istatistik yöntemleri, bu verilere uygulanmış, el hesap makinesiyle ya da bilgisayar paket programlarıyla elde edilen çözümler sergilenerek yorumlanmıştır. Öğrencilere kendi çözümlerini bulmaları için benzer veri tabanları sunulmuş, böylece yaparak öğrenmelerine fırsat tanınmıştır.

Metin içinde, çözülmüş yanıtlarıyla birlikte verilen örnek problemler ve örnek olayların sayısı çok arttırılmış, soru konular ve veriler güncellenmiştir. Gerek bölüm aralarına serpiştirilen, gerek bölüm sonrasında sıralanan temel alıştırma ve uygulama alıştırmalarının toplam sayısı 1500’ü aşmıştır. Bu soruların kolaylık zorluk aralığı epeyce genişletilerek, öğretim üyelerine, sınıfın durumuna göre istediği alıştırmaları kullanabilmesi için esneklik sağlanmıştır.

Bu sayısal artışın yanı sıra bilgi niteliği bakımından da büyük gelişme sağlanmıştır. Çeşitli yöntemlerin uygulanmaları için gerekli varsayımlara daha çok vurgu yapılmış, geçerli varsayımın hangisi olduğuna bakılarak çözümleme yönteminin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Birçok konuda ama özellikle zaman serilerine ilişkin bölümde hayli önemli güncel araç ve yöntemler tanıtılmıştır. Sorgulayıcı veri çözümleme yöntemlerine de özel bir ağırlık verilmiştir.

Bu haliyle yeni baskının okuyuculara çok daha fazla yarar sağlaması amaçlanmıştır.

 

İçindekiler;

 • Veri Dosyalarının Dökümü
 • Verinin Betimlenmesi: Görsel
 • Verinin Betimlenmesi: Sayısal
 • Olasılık
 • Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
 • Sürekli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
 • Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları
 • Tahmin: Tek Anakütle
 • Tahmin: Ek Konular
 • Önsav Sınaması: Ek Konular
 • Basit Bağlanım (Regresyon)
 • Çoklu Bağlanım
 • Bağlanım Çözümlemesinde Ek Konular
 • Nitel Verilerin Çözümlenmesi
 • Varyans Çözümlemesi
 • Zaman Serisi Çözümlemesi ve Ön-Kestirim
 • Örneklemede Ek Konular
 • Ek Çizelgeler
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 812
Basım Yılı : Ekim 2019
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar