İhsan Bilgin

Yazar resmi İhsan Bilgin

1982’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde başlayan öğretim üyeliğini 2004’ten beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sürdürüyor. Modern dönem konut, yerleşme ve imar tarihleri ile modern mimarlık kültürü üzerine çalışıyor, atölyeler yönetiyor. 
Monografi niteliğinde çok sayıda mimar ve bina okuması bulunmaktadır. 2004’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mimari tasarım Yüksek Lisans programını kuran grubun içinde yer aldı. Aynı Üniversite’de Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyor. 1985’ten bu yana yapmış olduğu çok sayıda mimari projesi ve uygulanmış işi bulunmaktadır.