Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi 2. Basım

ISBN: 9799750403865
Kategoriler: Yönetim
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 289
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Ekim 2006
52,00 TL (Kazancınız % 10)
46,80 TL

Yönetimin kontrol işlevinin en önemli faaliyeti, performans ölçümü ve yönetimidir. İyi bir yönetici, işletmesinin kurumsal performansını düzenli olarak ölçmeli ve düzeltici faaliyetler üzerinde çalışmalıdır.

Performans yönetimine yaklaşımlar, yıllar içinde değişim göstermiş ve iş dünyası 1990′lı yılların başlarında performans kavramına bütüncül bir yaklaşım getirerek, performans yönetiminde önemli bir dönüm noktası olan performans karnesi (balanced scorecard) ile tanışmıştır. Dünya çapında kabul görmüş bir yönetim muhasebesi aracı olan performans karnesi, finansal performans ölçütlerinin yanında finansal olmayan performans ölçütlerinin de kullanılmasını önererek kurumsal performansın çok boyutlu olarak ölçülmesini ve işletmelerin stratejilerine odaklanmasını sağlamıştır.

Bu çalışmada, kurumsal performans ölçümü ve yönetiminde kullanılabilecek yöntemler ve özellikle bir yönetim muhasebesi aracı olarak performans karnesi yöntemi incelenmiştir. Sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerindeki performans karnesi uygulamalarına Türkiye′den ve dünyanın değişik bölgelerinden örnekler verilmiştir.

Bu çalışmanın işletme yazınına katkısı, kapsamlı bir Literatür çalışmasını ve Türkiye′deki büyük sanayi işletmelerindeki performans ölçüm ve yönetim sistemleri ile ilgili ayrıntılı bir araştırmayı içermesidir. Bu işletmelerdeki yöneticilerin performans kavramına bakışları ve performans yönetimi uygulamaları ortaya konmaktadır.

18.5 X 23.5 Kitap kağıdı

Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 289
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Ekim 2006
Bunu Alanlar Şunları da Aldılar