MikroEkonomi

ISBN: 9789750407987
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 196
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Mart 2019
30,00 TL (Kazancınız % 10)
27,00 TL

Elimizdeki kitap; iktisadi ihtiyaç ve isteklerin etkin bir şekilde sınırsız olmasına rağmen bunları karşılayacak kaynakların sınırlı olduğu varsayımından hareket eden neo–klasik yaklaşıma göre mikroekonomiyi ele almaktadır. Bu çerçevede; kıtlık, fayda–maliyet ve maliyetlere bağlı olarak bireyin ve/veya toplumun ihtiyaçlarını karşılama olasılığının artıp/artmadığı ele alınır. Bireysel talep ve arz “eylemi” de bu çerçevede ortaya çıkar, toplam talep ve toplam arz da bu yaklaşıma dayalı olarak oluşur. Piyasalar ve piyasalarda fiyat oluşumu da bu şekilde gerçekleşir...

 

Bu kitap mikroekonomiyi anlamaya yardımcı olmak üzere yazılmış olup yalnızca öğrencilere yönelik değil bu konuyu öğrenmek isteyen bireyleri de hedeflemektedir.

 

İçindekiler;

  • Temel Kavramlar
  • Arz – Talep
  • Tüketici Dengesi ve Talep
  • Piyasa Dengesi ve Kaymalar
  • Elastikiyet
  • Üretim ve Maliyetler
  • Tam Rekabet Piyasası
  • Eksik Rekabet Piyasaları
  • Kamu Ekonomisi
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 196
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Mart 2019