Anti-Kapitalist Manifesto

ISBN: 9799750402554
Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 200
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Ocak 2004
32,00 TL (Kazancınız % 30)
22,40 TL

Sovyetler Birliği′nin dağılmasıyla, hiçbir engelle karşılaşması düşünülmeyen kapitalist güçler, dünyanın her yerinde beklenmedik direnişlerle yüz yüze geldiler. Sınıf, cinsiyet, etnik grup, yaş, dil ve din olarak büyük bir çeşitlilik gösteren bir anti-kapitalist hareket, kökleri kadar çeşitli eylem biçimleriyle sesini duyuruyor, gündemin ön sırasına oturuyor.

Anti-küresel yada anti-kapitalist hareket neyi savunuyordu? Çoğu kişinin sandığı gibi küreselleşmeye mi karşıydı bu hareketler? Yoksa ABD′nin dayattığı neo-liberalizme mi? Bu insanlar ′Başka bir dünya mümkün!′ diye bağırıyorlardı sokaklarda. Nasıl bir dünyaydı bu?

Alex Callinos bu soruları yanıtlıyor; bu hareketin gelişimini, hareket içindeki farklı politik güçleri, hareketin stratejik açmazlarını irdeliyor ve hareketin doğrudan kapitalizme karşı olduğu sonucunu çıkarıyor. Günümüz kapitalizminin analizini de yapan Callinicos, sistemin mantığının küresel çapta eşitsizliği ve ekonomik istikrarsızlığı değil, ekolojik yıkımı ve insan soyunu tehdit eden savaşları da zorunlu kıldığını tespit ediyor.

14 x 22 cm.

Dili : Türkçe
Sayfa Sayısı : 200
Yayınevi : Literatür Yayıncılık
Basım Yılı : Ocak 2004